Strengere handhaving en controles op RI&E en plan van aanpak

Elk bedrijf of instelling met personeel is verplicht in het bezit te zijn van een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak. De RI&E vormt de basis voor het waarborgen van veilig en gezond werken.

Ondanks dat de RI&E al vanaf 1 januari 1994 wettelijk verplicht is, is uit de Arbobalans van 2018 gebleken dat 55% van de bedrijven nog altijd niet in het bezit is van een actuele RI&E met plan van aanpak.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T. van Ark geeft in een brief van 14 februari 2019 bij de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan dat hij de boetes m.b.t. de verplichting van het moeten beschikken over een RI&E (artikel 5, eerste lid, van de Arbowet) en het plan van aanpak ( artikel 5, derde lid, van de Arbowet) wil verhogen.

Ook geeft de staatssecretaris in deze brief aan strengere en meer controles te willen gaan uitoefenen bij bedrijven. Er zullen dan directe boetes volgen en zal er geen waarschuwing meer worden afgegeven wanneer een bedrijf niet in het bezit is van een RI&E.