EHBO

EHBO NIKTA

Acute Zorg
Er doet zich jaarlijks een enorm aantal ongelukken voor, van klein tot groot, in de privésfeer of op het werk. Zo’n ongeval vraagt om kordaat optreden van omstanders. Zeker als de verwonding van ernstige aard is en de professionele hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd, dient u de aanrijdtijd te overbruggen middels het verlenen van Acute Zorg. Daartoe moet u wel weten hoe te handelen.

Wij adviseren daarom het volgen van een cursus Acute Zorg, zodat u kunt handelen in geval van een ongeluk.

De onderdelen die in de cursus Acute Zorg aan bod komen, zijn:
– Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;
– Het controleren van de vitale functies;
– Het bewusteloze slachtoffer;
– Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling;
– Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand;
– Uitwendige verwondingen, bloedingen, shock;
– Het slachtoffer met brandwonden;
– Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting;
– Het slachtoffer met een vergiftiging;
– Het slachtoffer met oogletsel.

U krijgt zowel theorie- als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Na het volgen van de cursus heeft u de zekerheid dat u weet wat u moet doen bij ongelukken tot de eventueel benodigde professionele hulp gearriveerd is.

De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener’.

Het certificaat is 1 jaar geldig.

 

EHBO aan kinderen (Acute Zorg, Kind en Omgeving)
Kinderen zijn onderzoekend van aard en zien vaak gevaren niet op tijd aankomen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig is een ongeluk meestal niet ernstig van aard, maar toch moeten zo’n 140.000 kinderen jaarlijks een bezoek brengen aan de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis.

Ouders, maar ook mensen die beroepsmatig te maken hebben met kinderen (gastouders, pedagogische medewerkers, leerkrachten, etc.), zijn de eerstaangewezen personen om acute zorg te verlenen bij een ongeval.  In veel gevallen is dat het plakken van een pleister, maar soms is het letsel ernstiger van aard.

Zeker als de verwonding van ernstige aard is en de professionele hulpdiensten nog niet zijn gearriveerd, dient u de aanrijdtijd te overbruggen middels het verlenen van Acute Zorg. Daartoe moet u wel weten hoe te handelen.

Wij adviseren daarom het volgen van een cursus Acute Zorg, Kind en Omgeving, zodat u kunt handelen in geval van een ongeluk bij een kind.

De onderdelen die in de cursus Acute Zorg, Kind en Omgeving aan bod komen, zijn:
– De verschillen in eerste hulp tussen kinderen en volwassenen;
– Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;
– Het controleren van de vitale functies;
– Het bewusteloze slachtoffer;
– Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling;
– Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand;
– Uitwendige verwondingen, bloedingen, shock;
– Het slachtoffer met brandwonden;
– Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting;
– Het slachtoffer met een vergiftiging;
– Het slachtoffer met oogletsel;
– Specifieke letsels bij kinderen: insectenbeten, tandletsel, amputatie;
– Ziektebeoordeling en zorg voor het zieke kind.

U krijgt zowel theorie- als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Na het volgen van de cursus heeft u de zekerheid dat u weet wat u moet doen bij ongelukken bij kinderen tot de eventueel benodigde professionele hulp gearriveerd is.

De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorg bij Kinderen’.

Het certificaat is 1 jaar geldig.

Gastouders kunnen dit certificaat in het kader van de eisen in de Wet kinderopvang laten registreren bij de GGD.


 

EHBO Oranje Kruis (32 lesuren)

Deze cursus EHBO volgt de richtlijnen van het Oranje Kruis. Wat kan een hulpverlener doen bij ongevallen en wat moet hij vooral niet doen? Wij behandelen de meest uiteenlopende onderwerpen: van kneuzingen en reanimatie tot bloedingen en allergische reacties.

Het Oranje Kruis

Tijdens praktijkoefeningen werken we met lotusslachtoffers. Wonden worden opgezet en eerste hulp situaties nagespeeld. De cursist leert daardoor op een realistische manier om te gaan met ongevallen en het gedrag van slachtoffers.

Op de laatste dag wordt een examen afgenomen door het Oranje Kruis. Wanneer de cursist hiervoor slaagt, ontvangt deze een EHBO diploma van het Oranje Kruis.

De gehele cursus duurt 32 lesuren. Er kan in onderling overleg een tijdsindeling worden gemaakt.

Herhaling EHBO
Herhaling is verplicht om de geldigheid van het EHBO certificaat te kunnen verlengen. Desalniettemin doen wij er alles aan om het niveau van de herhalingscursus EHBO hoger te stellen dan een gewone herhalingscursus.

Net als bij de cursus herhaling BHV, staan de persoonlijke ervaringen van de medewerkers centraal. Hun vragen, ervaringen en wellicht hun onzekerheden met het medisch behandelen van mensen zijn het uitgangspunt. Dit levert interessante gespreksstof op, die een uitstekend startpunt vormt om de theorie opnieuw te behandelen.

Vervolgens komt de praktijk aan de orde, waarbij lotusslachtoffers ingezet worden om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen.

De gehele cursus duurt 8 uur, dit kan in onderling overleg worden samengesteld.