Preventiemedewerker

In artikel 12, 13 en 14 van de Arbowet staat omschreven dat iedere werkgever verplicht is om tenminste één preventiemedewerker in dienst te hebben. Indien mogelijk adviseren wij er meer op te leiden, zodat zij onderling kunnen sparren en elkaars taken kunnen waarnemen bij afwezigheid. In een bedrijf met minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf deze rol op zich nemen. Tijdens deze cursus van 1 dag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Preventietaken en de Arbowet
  • De RI&E en het plan van aanpak
  • De invloed van medezeggenschap op preventietaken
  • De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie
  • Voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen op de werkvloer

De cursus wordt afgesloten met een theorie examen. De cursist ontvangt na het afronden van de cursus met goed gevolg het certificaat Preventiemedewerker.