Ploegleider BHV

Ontruimingsoefening - Ploegleider BHV

Wanneer u als organisatie beschikt over een groep BHV-ers is het noodzakelijk over een ploegleider te beschikken die leiding geeft over de groep om een chaotisch verloop bij een calamiteit te voorkomen. Tijdens deze cursus die zes uur duurt, zal de deelnemer door een ervaren branddocent worden geïnstrueerd over het leidinggeven, begeleiding en het houden van overzicht. Ook zullen belangrijke onderwerpen als communicatie en instructie aan de orde komen in deze praktijkgerichte cursus. Voorafgaand aan de praktijkdag neemt de deelnemer de theorie door d.m.v. een e-learning, deze wordt afgesloten met een toets. Daarnaast is er een huiswerkopdracht: de deelnemer werkt zelf een scenario van een noodsituatie uit, toegespitst op het eigen bedrijf. Deze opdracht wordt tijdens de praktijkdag behandeld.

Herhaling ploegleider BHV

Om uw taken als ploegleider BHV optimaal te kunnen blijven uitvoeren, dient u jaarlijks terug te komen voor een herhaling. Ploegleider BHV is een verantwoordelijke taak waarbij het belangrijk is om vaardigheden en theorie regelmatig op te frissen. De cursus herhaling ploegleider BHV is bestemd voor iedereen die de geldigheid van het diploma ploegleider BHV wil behouden.
Een ploegleider BHV dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat bedrijfshulpverlener en een diploma ploegleider BHV. De herhaling duurt drie uur. Voorafgaand aan de praktijkdag neemt de deelnemer ter voorbereiding de theorie weer door d.m.v. e-learning.