Veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen is bedoeld voor medewerkers die arbeid verrichten, waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Onderwerpen die tijdens een toolboxmeeting centraal zouden kunnen staan zijn:

 ∙ de mogelijke gevaren voor de gezondheid;

 ∙ voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen;

 ∙ hygiënische maatregelen;

 ∙ het dragen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen;

 ∙ maatregelen bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met ons kantoor.