Ontruimingsoefening

In het kader van de ARBO-wet dienen alle betrokkenen in een bedrijf of instelling bij te dragen aan (eigen) gezondheid, veiligheid en welzijn. Bovendien heeft de Gemeente de bevoegdheid voorschriften voor het zo snel en adequaat mogelijk alarmeren van bedreigde personen en het tijdig ontruimen vast te stellen. Dit geschiedt in de Gebruiksvoorschriften Gebruiker (van een gebouw) en het Inzetplan Brandweer; beide onderwerpen kunnen opgenomen worden in de gemeentelijke Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening.

Ontruimingsoefening Hof van Flierbeek

Het is verplicht ieder jaar een ontruimingsoefening te houden. Niet alleen omdat gemeentelijke voorschriften dat vereisen op grond van de verordening, maar ook omdat in een bedrijf of instelling voortdurend mensen vertrekken en er nieuwe bijkomen. Veiligheid van alle gebruikers staat voorop.

Door het op de locatie aanwezige ontruimingsplan te oefenen, krijgt u de zekerheid dat iedereen die een taak heeft in het ontruimingsplan deze altijd kan uitvoeren. Een ontruimingsplan mag geen ‘dood’ document zijn dat in de kast ligt. Het dient getest te (blijven) worden op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid met het doel in geval van een calamiteit de kans op slachtoffers en onnodige verdere schade te verkleinen.

De oefeningen zelf vormen een toetsing op uitvoering van de taken die voor de diverse deelnemers in het plan zijn vastgelegd.
Iedere ontruimingsoefening is zinvol, maar het is hierbij wel heel belangrijk dat de moeilijkheidsgraad van de oefening afgestemd is op het kennisniveau van de aanwezige gebruikers van een gebouw. Het heeft geen zin om als eerste oefening het gehele pand onder de rook te zetten en 20 slachtoffers te plaatsen. Laat in eerste instantie de aanwezige personen maar wennen aan het feit dat er ontruimd dient te worden, uitvinden waar de (nood)uitgangen en opvanglocatie zich bevinden en welke extra taken er eventueel verricht dienen te worden.

Hiervoor is het van groot belang een traject van oefeningen vast te stellen waarbij er sprake is van een oplopende graad van moeilijkheid. Hierdoor zal iedere aanwezige persoon zich zekerder voelen ten tijde van een ontruiming, aangezien duidelijk is wat van hem/haar verwacht wordt.

Saluvit opleiding & training biedt aan de hand van een in eigen beheer ontwikkeld stappenplan alle mogelijkheden om alle aanwezige personeelsleden en bezoekers te trainen in het snel en effectief verlaten van het pand. Uiteraard bestaat de mogelijkheid uw oefening uit te breiden door inzet van rookmachines, geluidsopnames, lotusslachtoffers en figuranten.

Cursus: ontruiming voor niet-BHV-ers

Naast de BHV-organisatie binnen een bedrijf heeft elke werkgever ook te maken met medewerkers die geen BHV-er zijn binnen zijn organisatie. Wanneer intern het brandalarm geactiveerd wordt, blijkt uit ervaring dat de BHV-organisatie direct actie onderneemt. Veel medewerkers die niet bij deze BHV-organisatie betrokken zijn, kijken hooguit een keer op en gaan vervolgens verder met hun werkzaamheden. Juist bij een ontruimingsoefening die regelmatig geoefend dient te worden, komt dit – te – vaak voor. Deze mensen hebben vaak geen idee hoe belangrijk het is om een ontruiming te oefenen en hoe belangrijk ze kunnen zijn om hun BHV-organisatie hulp te kunnen bieden zodat een ontruiming nog soepeler en sneller kan plaatsvinden. Speciaal voor deze niet-BHV medewerkers is door Saluvit opleiding & training een cursus ontwikkeld, aangepast voor uw bedrijf of organisatie.

Deze opleiding is bedoeld om de niet BHV-er te instrueren hoe hij of zij de BHV-organisatie kan ondersteunen tijdens een ontruiming. De duur van de cursus is 2 uur. Na de cursus krijgt de cursist een bewijs van deelname.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  • Voorbereiding op een ontruiming
  • Taken van een ontruimer
  • Rondleiding met aandacht voor voorzieningen

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.