Bedrijfsnoodplan

In artikel 15 van de Arbowet staat omschreven dat het verplicht is om in het bezit te zijn van een actueel bedrijfsnoodplan. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleide BHV organisatie. Hoeveel BHV’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Die informatie is terug te vinden in de RI&E van de organisatie.

Neem voor meer informatie over het opstellen van een bedrijfsnoodplan contact op met ons kantoor.