Werken met en opstellen van een V&G plan

Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan)

Op het moment dat meerdere werkgevers actief zijn op een bouwlocatie, moet er in veel gevallen een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) aanwezig zijn.

In het V&G-plan worden specifiek risicovolle werkzaamheden benoemd. 

Er moet een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) beschikbaar zijn als:

  • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn;
  • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 mandagen;
  • wanneer de bouw bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt.

Samenvattend: Niet alleen in de bouw, maar in alle takken van industrieën zijn V&G plannen een ‘must’ om te hebben. Een V&G plan is geen standaard plan, maar moet afgestemd zijn op uw organisatie en uw risico’s.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met ons kantoor.