Beheerder BMI of OAI

In het bouwbesluit van 2012/2017 is vastgesteld in welke gevallen een brandmeldinstallatie (BMI) of ontruimingsalarminstallatie (OAI) is vereist. Deze moeten dan aangelegd worden volgens de NEN 2535 en NEN 2575. In die NEN staat omschreven dat er altijd een bekwame beheerder moet zijn die  de BMI of OAI kan en mag bedienen.

Doelgroep
Door de werkgever aangewezen werknemers die belast zijn met het beheer van een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie.

Toelating
Het is wenselijk dat de BBMI  of BOAI (beheerder brandmeldinstallatie of beheerder ontruimingsalarminstallatie) vertrouwd is met techniek en technische problemen van installaties. Bovendien is het belangrijk dat de BBMI of BOAI bekend is met de alarmorganisatie van het bedrijf en het belang onderschrijft van een snelle alarmopvolging.

Doelstelling
De cursist
– kan omschrijven wat het doel van een BMI (brandmeldinstallatie)/OAI (ontruimingsalarminstallatie) is;
– weet wanneer een BMI/OAI vereist is;
– kent de eisen waaraan een installatie moet voldoen;
– kent op hoofdlijnen de opbouw van een BMI/OAI;
– kan omschrijven hoe en met welke frequentie de beheerder zorg kan dragen voor beheer,          periodieke controle en onderhoud van de onderdelen van de installatie;
– kan aangeven hoe de afstemming met de onderhoudsdeskundige moet plaatsvinden.

Duur van de opleiding (theorie en praktijk)
Drie dagdelen van vier uur met een tussenperiode van minimaal twee weken tussen het tweede en derde dagdeel van de cursus voor het zelfstandig uitvoeren van de projectopdracht door de cursist. Het derde dagdeel wordt afgesloten met een theorietoets (multiple choice) en de beoordeling van de projectopdracht.

Het is aan te raden om meerdere mensen verantwoordelijk te maken voor het beheer van de BMI/OAI, zodat continuïteit gewaarborgd blijft. Saluvit kan deze cursus op maat aanbieden, zodat de cursist werkt met de eigen BMI/OAI en na de cursus ook direct kennis heeft van deze BMI/OAI.