Keuren elektrische gereedschappen

Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is een wettelijke verplichting sinds 1998.

Als Saluvit vinden wij het jaarlijks keuren van elektrische gereedschappen geen doel op zich, maar een middel om machines veilig te krijgen en te houden. De keurmeesters van Saluvit kijken op een praktische wijze tegen het keuren aan. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Ons motto is: veiligheid staat altijd voorop.

Neem voor meer informatie over het keuren van elektrische gereedschappen contact op met ons kantoor.