Basiscursus BHV

Basiscursus Bedrijfshulpverlening

Voordat iemand zich BHV-er mag noemen binnen een organisatie zal hij of zij eerst een basiscursus bedrijfshulpverlener dienen te volgen. De basiscursus bedrijfshulpverlener bestaat uit de theorie die wij aanbieden d.m.v. van e-learning – hiervoor heeft men gemiddeld 3 uur nodig – en een praktijkdag waarvan één dagdeel Brandbestrijding en Ontruiming en één dagdeel Eerste Hulp. De cursus wordt gegeven door gediplomeerde instructeurs uit de praktijk.

Brandbestrijding en Ontruiming

Saluvit BHV herhaling - blusdekenTijdens het dagdeel Brandbestrijding en Ontruiming krijgen de cursisten de gelegenheid om in de praktijk onder begeleiding van een ervaren instructeur te blussen met o.a. een koolzuursneeuwblusser, schuimblusser en blusdeken. Ook wordt er een kleine ontruiming in gang gezet volgens de BOB (Beeldvorming, Oordeel, Besluit) methode zodat de cursisten leren hoe te handelen bij een ontruiming.

Eerste Hulp

Tijdens het dagdeel Eerste Hulp leren de cursisten hoe men een slachtoffer benadert en hulp inroept. De stabiele zijligging, snelle draai en hoe je het beste een slachtoffer van buik naar rug draait worden geoefend. Iedereen gaat reanimeren inclusief een AED (Automatische Externe Defibrillator) m.b.v. een reanimatiepop. Verder wordt verslikking behandeld: er wordt besproken hoe te handelen en de cursist krijgt de gelegenheid dit d.m.v. een Heimlich vest te oefenen. Daarnaast leert de cursist een aantal verbanden aan te leggen.

Toetsing

De online theoriemodule (e-learning) bestaat uit 6 hoofdstukken, waarvan er 5 worden afgesloten met een toets. Iedere toets dient te worden afgerond met een minimale score van 70% om het certificaat te behalen. Op de praktijkdag krijgt de cursist de gelegenheid om in de praktijk de vaardigheden te oefenen. De competentie wordt dan door de docenten beoordeeld.

Evaluatie

Na elke cursus die Saluvit opleiding & training geeft, geven wij de cursist de mogelijkheid om aan te geven hoe ze de gevolgde cursus hebben ervaren. Dit gebeurt d.m.v. een evaluatieformulier dat na afloop van de cursus kan worden ingevuld. Deze ingevulde evaluatieformulieren kunnen u als opdrachtgever ook ter beschikking worden gesteld.