Saluvit – Uw partner in bedrijfshulpverlening (BHV)

 

Saluvit opleiding & training is uw partner op het gebied van het organiseren en trainen van uw BHV-organisatie. Wij werken met veiligheidskundigen en instructeurs uit de praktijk die zeer geïnteresseerd zijn in de structuur van uw BHV-organisatie en deze helpen te optimaliseren. Ook kan Saluvit u prima ontzorgen bij het opstellen en up to date houden van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met plan van aanpak en een bedrijfsnoodplan.

In 2017 vonden 93 duizend arbeidsongevallen plaats met vier of meer dagen verzuim tot gevolg. Dat zijn er meer dan werknemers in de voorafgaande jaren rapporteerden: in 2015 waren dat er 73 duizend. Dat ligt er niet alleen aan dat er in 2017 meer werknemers waren dan in 2015, waardoor dus ook meer werknemers een arbeidsongeval konden krijgen, maar vooral aan het hogere aandeel werknemers met een arbeidsongeval in 2017 ten opzichte van 2015 (1,2 tegenover 0,9 procent). (bron: CBS)

Een brand, een persoonlijk ongeval of een ander incident. Elke werkgever wil voorkomen dat zoiets in zijn bedrijf gebeurt, maar niet alle risico’s zijn te vermijden. Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht een BHV-organisatie neer te zetten. O.a. bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd.

Saluvit opleiding & training stimuleert de BHV-trainingen op eigen locatie te houden, om zo een goede bewustwording te creëren, het eigen gebouw te leren kennen (bijvoorbeeld de compartimentering), de grootste risico’s te trainen en op die manier een groter zelfvertrouwen aan de BHV-organisatie te geven. In de meeste gevallen organiseert Saluvit opleiding & training op een onaangekondigd moment een ontruimingsoefening, waar altijd leermomenten uit komen die in de volgende herhalingstraining weer kunnen worden behandeld. Indien gewenst kan regelmatig een evaluatiegesprek worden gehouden waarin de wensen en doelstellingen van uw BHV-organisatie aan bod komen.