Privacy statement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland van toepassing. Bij Saluvit opleiding & training stond de privacy van haar relaties reeds altijd hoog in het vaandel. Hieronder staat vermeld welke informatie Saluvit verwerkt en voor welke doeleinden.

WELK TYPE PERSOONSGEGEVENS WORDT VERWERKT IN ONZE ADMINISTRATIE?

1. Wanneer u zich aanmeldt voor een BHV training verwerkt Saluvit opleiding & training de volgende gegevens:

A. Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mail;
B. Gegevens contactpersoon (voornaam, achternaam, e-mailadres);
C. Gegevens cursisten (voorletters, achternaam/namen, geboortedatum, e-mailadres);
D. Betaalmethode op rekening factuuradres, facturen worden in de meeste gevallen per  e-mail verzonden;
E. Eventuele voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie.

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKT SALUVIT OPLEIDING & TRAINING DE PERSOONSGEGEVENS?

2. Saluvit opleiding & training verwerkt de onder 1. genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

A. Wij zullen het telefoonnummer en e-mailadres gebruiken om met de contactpersoon te kunnen communiceren over de trainingen, de voortgang, de facturatie en de betaling;
B. Wij gebruiken de gegevens van de contactpersoon voor onze administratie, voor het toezenden van de certificering en voor uitnodigingen, herinneringen en bevestigingen voor de trainingen;
C. Wij slaan de gegevens van de cursisten op zodat wij u tijdig kunnen uitnodigen voor een herhaling training;
D. Wij verwerken e-mailadressen om de cursisten deel te kunnen laten nemen aan de e-learning bij een basiscursus BHV (standaard) en een herhaling training (optioneel);
E. Wij verwerken voorkeuren in factuurreferentie en opmerkingen om u hiermee administratief van dienst te zijn;
F. Wij gebruiken onze evaluatieformulieren (ingevuld door de cursist) om onze  dienstverlening verder te optimaliseren;
G. Wij verwerken de voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie om uw medewerkers op de juiste tijd, op de juiste tijd te verwelkomen voor hun training.

H. Indien het voor het volgen van een training en of de certificering noodzakelijk is, deelt Saluvit opleiding & training de gegevens van cursisten met Evolon (Doetinchem), Niveo/Magenta of Nikta of vragen wij de gegevens van de cursist in overleg op bij het Oranje Kruis.

DOELGROEP
Alle relaties van Saluvit die zich willen laten adviseren, scholen of trainen op het vlak van  BHV, EHBO en/of AED-Reanimatie.