VCA/VOL-VCA

Gaat u werken of bent u werkzaam in de offshore, (petro)chemie, de bouw, de installatietechniek of bij een ander bedrijf met risicovolle activiteiten?

Grote kans dat u dan in het bezit moet zijn van een geldig VCA diploma. Uw werkgever en opdrachtgevers willen namelijk dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. 

Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden:

VCA is een controlelijst voor aannemers, waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Een bedrijf kan zich laten certificeren en daarmee aantonen te voldoen aan de VGM-aspecten die in de VCA-norm zijn bepaald.

Een VCA-certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden (laten) uitvoeren met een ‘verhoogd risico’.

Deze certificering kan voor een aannemer noodzakelijk zijn om opdrachten binnen te halen.

Op het moment dat een bedrijf VCA-gecertificeerd is, dienen de uitvoerende medewerkers in het bezit te zijn van een geldig VCA-diploma. Hiertoe dient men examen af te leggen.

Afhankelijk van het functieniveau en de taakstelling van de medewerker, zijn er de volgende mogelijkheden:

Diploma B-VCA: Basisveiligheid VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen. 

Diploma VOL-VCA: Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Naast alle onderwerpen (soms uitgebreider, bijv. werkvergunningen) van B-VCA behelst VOL-VCA ook de onderwerpen VCA-certificering, bedrijfsnoodplan, ergonomie en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Met een VOL-VCA diploma op zak weet u als leidinggevende, aan welke eisen u en de operationele medewerkers waaraan u leiding geeft moeten voldoen.

 

Zowel de B-VCA cursus als de VOL-VCA cursus duurt een dag en beide worden afgesloten met een examen.

De examens worden op uw eigen locatie of op een centrale locatie in de omgeving, per computer afgenomen door het erkende VCA-examenbureau NIKTA. Direct na afloop van het examen verschijnt de voorlopige uitslag op het beeldscherm. NIKTA zorgt binnen een werkdag dat de persoonsgegevens van geslaagde kandidaten worden opgenomen in het Centraal Diploma Register https://cdr.ssvv.nl/.  

Na afronding met goed gevolg ontvangt de deelnemer een diploma met pasje. Een VCA-diploma is 10 jaar geldig.