Categoriearchief: Bedrijfsveiligheid

Nieuw cursusaanbod: Ontruiming voor een niet BHV-er

Naast de BHV-organisatie binnen een bedrijf heeft elke werkgever ook te maken met medewerkers die geen BHV-er zijn binnen zijn organisatie. Wanneer intern het brandalarm geactiveerd wordt blijkt uit ervaring dat de BHV organisatie direct actie onderneemt. Veel medewerkers die niet bij deze BHV-organisatie betrokken zijn kijken hooguit een keer op en gaan vervolgens verder met hun werkzaamheden. Juist bij een ontruimingsoefening die regelmatig geoefend dient te worden komt dit – te – vaak voor. Deze mensen hebben vaak geen idee hoe belangrijk het is om een ontruiming te oefenen en hoe belangrijk ze kunnen zijn om hun BHV-organisatie hulp te kunnen bieden zodat een ontruiming nog soepeler en sneller kan plaatsvinden. Speciaal voor deze niet-BHV medewerkers is door Saluvit B.V. een cursus ontwikkeld, aangepast voor uw bedrijf of organisatie.

Deze opleiding is bedoeld om de niet BHV-er te instrueren hoe hij of zij de BHV-organisatie kan ondersteunen tijdens een ontruiming. De duur van de cursus bedraagt 2 uur. Na de cursus krijgt de cursist een bewijs van deelname.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  • Voorbereiding op een ontruiming
  • Taken van een ontruimer
  • Rondleiding met aandacht voor voorzieningen

 

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.

Strengere handhaving en controles op RI&E en plan van aanpak

Elk bedrijf of instelling met personeel is verplicht in het bezit te zijn van een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak. De RI&E vormt de basis voor het waarborgen van veilig en gezond werken.

Ondanks dat de RI&E al vanaf 1 januari 1994 wettelijk verplicht is, is uit de Arbobalans van 2018 gebleken dat 55% van de bedrijven nog altijd niet in het bezit is van een actuele RI&E met plan van aanpak.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T. van Ark geeft in een brief van 14 februari 2019 bij de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan dat hij de boetes m.b.t. de verplichting van het moeten beschikken over een RI&E (artikel 5, eerste lid, van de Arbowet) en het plan van aanpak ( artikel 5, derde lid, van de Arbowet) wil verhogen.

Ook geeft de staatssecretaris in deze brief aan strengere en meer controles te willen gaan uitoefenen bij bedrijven. Er zullen dan directe boetes volgen en zal er geen waarschuwing meer worden afgegeven wanneer een bedrijf niet in het bezit is van een RI&E.