Brandveiligheid is een serieuze zaak…

Brandveiligheid is een serieuze zaak. Een BHV-opleiding met o.a. aandacht voor brandbestrijding en ontruiming is dan ook van levensbelang. Dat het in de praktijk soms lastig is iedereen hiervan te doordringen, toont het volgende video-fragment.